8 | 9 | 10 september 2017
Huisregels ReitdiepPOP 2017-07-04T22:57:43+00:00

ReitdiepPOP is een fantastisch festival voor jong en oud. Om er samen met jullie ook een geweldige sfeer van te maken , hebben we enkele huisregels opgesteld.

• Op het terrein van ReitdiepPOP geldt de Nederlandse wetgeving;
• Het festival is toegankelijk voor alle leeftijden. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen onder begeleiding van een volwassene het terrein op. Er wordt geen kinderopvang aangeboden, ook niet tijdens het kinderprogramma;
• Legitimatie vanaf 14 jaar is verplicht;
• De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het festival te ontzeggen;
• Op vrijdag- en zaterdagavond sluit het festivalterrein om 0.00 uur. Op zondagavond om 23.00 uur. De organisatie behoudt zich het recht voor om het terrein eerder af te sluiten wanneer er om veiligheidsredenen geen personen meer op het terrein kunnen;
• De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen;
• Het is niet toegestaan (eigen) drank mee naar binnen en/of buiten het festivalterrein te nemen;
• Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) zijn niet toegestaan, tenzij er toestemming is van de organisatie. Hiervoor dien je je van tevoren te melden bij de organisatie. Je ontvangt dan een perskaart. Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het festivalterrein op;• Huisdieren worden, voor hun eigen bestwil, niet toegelaten;
• Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie;
• We verstrekken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Hier wordt streng op gecontroleerd. Personen onder de 18 jaar die toch alcohol nuttigen worden verwijderd van het festivalterrein;
• Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen betreden kunnen worden geweigerd. Degene die aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van tickets;
• Drugs zijn verboden. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs, word je verwijderd van het terrein;
• Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, bier gooien of ander wangedrag worden niet getolereerd;
• Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen of op het festivalterrein, ontzeggen we je de toegang tot het festivalterrein en wordt er aangifte gedaan bij de politie. Eventuele schadekosten worden op jou verhaald;• Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben;
• Bij het plegen van een misdrijf word je aangehouden en overgedragen aan de politie;
• De organisatie en/of crew zijn niet aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade;
• Tijdens het festival en de kinderactiviteiten kan een hoog aantal decibellen geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan het gehoor. Het verblijf op het festivalterrein is geheel op eigen risico;
• Tijdens het festival zullen foto’s en wellicht video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Iedereen die ons evenement bezoekt gaat hiermee akkoord;
• Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het festivalterrein, of de huisregels niet naleven, zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.

Maar het allerbelangrijkste: geniet! Van de muziek, het plezier, het eten en drinken, de geweldige locatie en de sfeer!

Samen maken we ReitdiepPOP nog mooier!

Organisatie ReitdiepPOP