Huisregels ReitdiepPOP Festival

Wanneer u het festivalterrein betreedt, bent u verplicht zich te houden aan deze huisregels welke zijn opgesteld voor ReitdiepPOP Festival. Voor uw en onze veiligheid!

Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het  festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

 • Op het ReitdiepPOP Festival is de Nederlandse wetgeving van kracht.
 • Legitimatie voor alle bezoekers verplicht
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het festival worden ontzegd.
 • Het is niet toegestaan om etenswaren het festivalterrein mee naar binnen te nemen.
 • Het is niet toegestaan drank(en) mee naar binnen en buiten de poorten te nemen.
 • Het is niet toegestaan om klapstoeltjes en/of overige (zit)meubilair mee te nemen naar het festival, uiteraard vallen rolstoelen hier niet onder.
 • Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten.
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.
 • Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Dit wordt gecontroleerd m.b.v. polsbandjes die bij de ingang worden verstrekt.
 • Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen betreden kunnen worden geweigerd.
 • Op het ReitdiepPOP Festival zijn drugs verboden. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heeft u de mogelijkheid om deze af te staan. Weigert u deze softdrugs af te staan of heeft u meer dan 5 gram in uw bezit, dan zult u aan de politie worden overgedragen. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs zult u zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.
 • Op het ReitdiepPOP Festival gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, gooien met volle- en/of lege bekers worden niet getolereerd en leiden tot verwijdering van het festivalterrein.
 • Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terrein zal u de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en zult u worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op u verhaald worden.
 • Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering zult u worden overgedragen aan de politie.
 • Bij het plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • Op het festival kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het festivalterrein geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico.
 • Tijdens het festival zullen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.
 • Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het festivalterrein onherroepelijk ontzegd.

De organisatie wenst u een geweldig ReitdiepPOP Festival toe!